De voor- en nadelen van On-Premise naar de Cloud

Iedere organisatie waar IT een cruciale rol speelt, heeft een IT-infrastructuur. Denk aan servers en netwerken: het Operating System. Bij sommige bedrijven staat hun IT-infrastructuur on-premise (lokaal). Maar steeds meer bedrijven verplaatsen hun architectuur naar de cloud. Maar wat zijn de voordelen? En wat zijn de nadelen? Dat beschrijf ik in deze blog.

Organisaties kiezen voor het onderhoud van de infrastructuur op basis van kosten, kennis, en bestaande infrastructuur voor regie of eigen beheer. Niet alle organisaties hebben hun eigen IT-infrastructuur in eigen beheer. Zo kan je de regie ook uitbesteden en dat kan zowel aan kennis intern, ook wel insourcing, of je kan het beheer buiten de organisatie plaatsen (outsourcing). Beide vormen ontzorgen de organisatie.

Bedrijven die hun eigen IT-infrastructuur beheren, zijn meestal bedrijven waarvan de output van de bedrijfsprocessen fysieke eindproducten zijn (CAD / CAM processen) of organisaties die voldoende ruimte hebben voor servers. Deze bedrijven hebben vaak eigen ontwikkelteams en systeembeheerders / netwerkbeheerders in huis.

On premise naar cloud

Bij bedrijven waar de IT-infrastructuur on-premise staat, ervaren beperkingen in de schaalbaarheid van de infrastructuur. Ook is het lastig om processen te optimaliseren en te vernieuwen. Met als gevolg dat zij door de concurrentie worden ingehaald en markt verliezen. (door te dure producten als gevolg van ineffectieve processen).

Ook zijn er steeds minder (informatie)systemen te verkrijgen die op de on-premise infrastructuur te installeren zijn. Dit brengt twee cultuurveranderingen met zich mee:

  1. Het verdwijnen van Technisch Applicatie Beheer. De systemen staan in de cloud en het technisch onderhoud wordt ook door de leverancier uitgevoerd. Functioneel beheer voert regie uit op de leverancier.
  2. Huidige BI-processen en kennis voldoen niet meer. SaaS leveranciers geven geen toegang tot hun database, maar stellen extracten beschikbaar via REST API.

Vooral voor bedrijven die zich bezig houden met Big Data (waar de drie V’s in voor komen: Volume, Variety en Velocity) kunnen onvoldoende opschalen ten opzichte van de hoeveelheid data die ze binnen krijgen. Er ontstaan ook problemen met het verwerken van deze data. Hieruit blijkt dat de huidige infrastructuur en gekozen platformen niet meer voldoen aan de wensen van nu en van de toekomst.

Scale-out Architectuur

De oplossing voor deze problematiek is een scale out architectuur in de cloud. In plaats van de hardware zwaarder uit te rusten worden meer (virtual)machines geclusterd. Op deze manier worden rekenkracht en geheugen doelgerichter ingezet. Hierdoor zijn we in staat om lineair op en af te schalen in zowel performance als in volume. Daarnaast willen we data die we ontvangen van verschillende aanbieders opslaan zoals deze wordt aangeboden (“write before scheme”) zonder dat we geremd worden door de beperkingen van tabelstructuren van relationele databases. Daarna gaan we over de bigdata semantiek leggen, zodat de data opvraagbaar is.

Bij het implementeren van deze oplossing moet er wel eerst een verandering in de IT Infrastructuur plaatsvinden. Met als gevolg een hybride architectuur. Bestaande systemen blijven on-premise draaien en nieuwe systemen (Greenfield) verplaatsen zich naar de cloud. Het technische beheer gaat zich steeds meer bezighouden met werkzaamheden in de cloud. Op de lange termijn (zeg vijf á tien jaar) is er geen technisch beheer meer nodig voor het beheren van eigen apparatuur en platformen.

Om op deze verandering in te spelen moet er een verschuiving plaatsvinden van competenties van het traditionele beheer naar de cloud. Om een beeld te geven hoe deze verschuiving plaats kan vinden heb ik een overzicht gemaakt van de activiteiten die een traditionele beheerder uitvoert en hoe deze naar de cloud kan verschuiven.

Onderhoud van servers

Onderhoud servers naar de cloud

Figuur 1: Onderhoud servers naar de cloud

In figuur 1 zie je hoe het onderhoud van fysieke servers en operating systems steeds minder wordt. De snelheid van de competentieverschuiving is afhankelijk van de gekozen diensten in de cloud. Hiervoor zijn er drie keuzes:

  1. IaaS (Infrastruture as a Service) : Het huren van fysieke rekenkracht, schijfruimte, geheugen en een operating system
  2. PaaS (Platform as as Service): Het huren van platformen inclusief infrastructuur (Database, Enterprise Service Bus)
  3. SaaS (Software as as Service) Het huren van software, platform en infrastructuur.

Het beheer zal bij het kiezen van SaaS diensten het laagst zijn en bij IaaS het hoogst (zie figuur 1,2 en 3). Maar beheer zal er altijd blijven. Alleen wel in een andere vorm.

Integratie beheer

Integratie beheer naar de cloud

Figuur 2: Integratie beheer naar de cloud

De behoefte om verschillende softwarepaketten te laten aansluiten op de bestaande gebruikers systemen, netwerken platformen op elkaar te laten aansluiten zal groeien. In de cloud terminologie noemen we dit “Integratie beheer”.

Ook vindt er een verschuiving plaats van eenmalige kosten voor de aanschaf van systemen naar het gebruik van de gekozen diensten in de cloud. Het optimaliseren en balanceren van de kosten en het gebruik zal voor het beheer team gaan toenemen. Waar de grootste behoefte gaat ontstaan is het integreren van de verschillende losse SaaS-producten met elkaar.

Werkplek en database beheer

Werkplek en database beheer naar de cloud

Figuur 3: Werkplek en database beheer naar de cloud

Bij het selecteren van een Cloud PaaS Database als vervanging van de on-premise database worden de DBA werkzaamheden omtrent “Backup & Restore” verlegd naar de cloud provider en cloud engineer. Daarnaast worden werkzaamheden omtrent patchen van software door de OTAP-straat heen overgenomen door slimme “Building Pipe Lines”. Hierdoor worden deze werkzaamheden verschoven naar de ontwikkelaars.

Voordelen van cloud

Voor een transitie naar de cloud is het allereerst van belang dat een organisatie in zekere mate agile moet kunnen werken. Het Agile gedachtegoed sluit namelijk naadloos aan op de mogelijkheden die het cloud platform biedt. Dit zijn de grootste voordelen van de cloud:

Schaalbaarheid

In de cloud kan er “on demand” worden op- en afgeschaald op zowel rekenkracht (cpu, geheugen en schrijfruimte) als platforms en software. Dit zorgt ervoor dat de IT-afdelingen klantgerichter kunnen werken en zich meer kunnen focussen op de klant behoefte.

Time to market

Omdat je niet meer hoeft te wachten om hardware bij te schalen en in te richten, kan er sneller begonnen worden met het realiseren van de klantwensen. IT-afdelingen worden flexibel en klantgericht.

Betalen naar gebruik

In de cloud betaal je alleen voor wat je gebruikt. Je kan behoorlijk besparen wanneer je bepaalde cloud diensten niet gebruikt worden. Uiteraard is het belangrijk dat dit gemonitord wordt, anders verlies je voordeel en kan dit zelfs negatief uitpakken.

Beschikbaarheid

Data dat in de cloud staat heeft standaard een hoge beschikbaarheid. Dit betekent dat de IT-afdeling zich niet hoeft bezig te houden om de data redundant op te slaan.

Nadelen van cloud

Het nadeel van de cloud is dat het gebruik van data geld kost. Data transporteren naar de cloud is (meestal) gratis. Maar data uit de Cloud lezen kost de eigenaar van de data geld. Ook is het gebruik van data niet in te schatten. Dit zorgt voor een bepaalde onzekerheid.

Een ander nadeel is de “vendor lock-in”. Grote cloud providers bieden naast infrastructuur ook platform services en software in de cloud waar je sneller gebruik van zult maken als je de data al naar de cloud hebt verhuisd.

Daarnaast is bredere kennis nodig van de samenhang van infrastructuur, platformen en softwareservices. Deze rol ligt meestal bij een solution architect of een cloud engineer.

Gevolgen

Een transitie naar de cloud heeft gevolgen voor de cultuur en de werkzaamheden van het huidige IT-beheer. Deze afdeling moet meegenomen bij de beslissing om op de Cloud over te gaan. Het is belangrijk dat deze mensen meegenomen worden in het proces en coaching krijgen. Anders loopt u het risico dat zij niet achter uw visie staan en de business eronder zal leiden.

Toekomst

Om te kunnen innoveren of processen te optimaliseren is het noodzakelijk om aan de onderkant een flexibele technische schil te hebben. Om flexibel te kunnen schalen (met platformen en infrastructuur) kun je niet zonder de cloud. Daarom is het voor de meeste bedrijven niet te doen om on-premise te blijven werken. Een cultuurverandering is noodzakelijk om de transitie in goede banen te kunnen leiden.

Vragen? We nemen vrijblijvend contact met je op.

Dit formulier is beschermd met reCAPTCHA van Google (Privacy Policy - Terms of Service)