BI Architectuur binnen een organisatie en hoe deze is opgebouwd

Organisaties bezitten enorme hoeveelheden gegevens (big data) die ergens moet worden opgeslagen. Al die gegevens bevatten waardevolle informatie die veel inzicht geeft voor de bedrijfsvoering. Hoe en waar die Big Data wordt opgeslagen is heel belangrijk. BI architectuur helpt niet alleen bij de opslag, opname en verwerking van deze data, maar ook bij de analyse. En is dus heel waardevol.

In deze blog ga ik daar dieper op in. Ik beschrijft de IT architectuur, wat BI architectuur is en ik leg uit waarom deze zo is opgebouwd.

IT Architectuur

IT Architectuur beschrijft de inhoudelijke samenhang tussen de bedrijfsstrategie, IT-strategie, rollen, informatievoorziening en de IT-infrastructuur. De modellen die binnen de architectuur worden opgesteld beschrijven de betrokken informatie en visualiseert de informatiestromen. De onderlinge communicatie en de relatie hiervan, de samenhang, staan hierbij centraal. (zie figuur 1).

IT Architectuur

Figuur 1: IT Architectuur

Informatie architectuur

Informatie architectuur beschrijft de communicatie van systemen en van de gegevensmodellen. De architectuur vormt de blauwdruk van alle (technische) informatie binnen een organisatie. En is de basis waarmee organisaties succesvol BI kunnen realiseren. Het Informatiemodel geeft een volledig beeld (model) weer van de hierboven genoemde componenten.

Figuur 1 geeft een voorbeeld van een informatiemodel van een website weer. Een goed beschreven/gemodelleerde informatie architectuur voorkomt:

 • onvoldoende datakwaliteit;
 • beperkte integratie van verschillende systemen;
 • beperkte aanleveringen van data;
 • infrastructuur niet afgestemd op de oplossing;
 • systemen ondersteunen onvoldoende de bedrijfsprocessen;
 • schaduw IT.

Voor meer informatie:

 1. DAMA
 2. Archi / TOGAF
Voorbeeld van informatie Architectuur

Figuur 2: Voorbeeld van informatie Architectuur

BI Architectuur

De BI architectuur is het raamwerk voor de verschillende technologieën die een organisatie inzet om BI- en analysetoepassingen uit te voeren. Het vormt slechts een klein onderdeel van de informatiearchitectuur, maar is in de meeste organisaties niet meer weg te denken.

Het omvat de IT-systemen en software tools die worden gebruikt om BI-gegevens te verzamelen, te integreren, op te slaan en te analyseren. De architectuur geeft alle processen, rollen en informatiestromen weer die nodig zijn om BI te kunnen realiseren binnen een organisatie. Het geeft informatie over bedrijfsactiviteiten en trends die je vervolgens weer kan presenteren aan het management.

In tegenstelling tot de IT en Informatie Architectuur, dat 100% maatwerk is, kun je bestaande BI Architecturen adopteren en implementeren.

Er zijn verschillende goeroes die op basis van hun visie de BI architectuur hebben beschreven. Dat zijn:

 • Ralph Kimball (Kimball Bus)
 • Bill Immon (Corporate Information Factory )
 • Dan Linstedt (Data Vault)

Hieronder ga ik op elke van deze dieper in.

Kimball Bus

De Kimball bus is de meest simpele architectuur voor het starten van een Data Warehouse in een statische omgeving. Deze architectuur was oorspronkelijk ontwikkeld om de performance van rapportages te verbeteren en om bronsystemen te ontlasten. Het bestaat uit twee lagen (zie figuur 3):

 1. Staging Area: 1 op 1 kopie van de bron op een aparte database
 2. Data Mart Area: Historische, vraag georiënteerde laag
Kimball Informatie Architectuur

Figuur 3: Kimball Informatie Architectuur

Het is belangrijk om te weten dat de Kimbal (bus) volledig is geadopteerd door Microsoft in hun beleving van een DWH. De stermodellen die Kimbal gebruikt in de Data Marts worden nog steeds gebruikt door de andere goeroes.

Corporate Information Factory

Bill Immon heeft een variant bedacht op de Kimball Architecture. Namelijk een laag tussen de staging en de Data Marts. Deze laag wordt het “Operationele Data Store” of wel de historische integratie laag. Deze laag behoudt de logica van de bron en probeert op deze wijze gelijkwaardige informatie aan elkaar te koppelen. Met als resultaat een datamodel dat geschikt is om Data Marts uit af te leiden. Zie figuur 4.

Bill Inmon InformatieArchitectuur

Figuur 4: Bill Inmon InformatieArchitectuur

Data Vault

De architectuur van Dan Linstedt lijkt erg veel op die van Bill Inmon. Behalve dat het datamodel is afgestemd op de terminologie van de organisatie. Het voordeel hiervan is dat het model getoetst kan worden in de organisatie of deze voldoet. Deze architectuur houdt ook rekening met Big Data (ongestructureerd/ semi gestructureerde data). Deze worden opgeslagen (wanneer het waardevol is) in de “Raw Vault”. De Business Vault is hier bijgekomen om de informatie te tonen vanuit het oogpunt van de “Real life world”.

Data Vault Informatie Architectuur

Figuur 5: Data Vault Informatie Architectuur

Vergelijking van de BI/DWH Architercturen

De flexibiliteit en voorspelbaarheid van de verschillende architecturen onderscheiden zich van rechtlijnig tot flexibel. In de tabel hieronder staat beschreven welke architectuur het meest geschikt is voor een Agile omgeving.

Voor en nadelen van de verschillende BI Architecturen

Tabel 1: Voor en nadelen van de verschillende BI Architecturen

Keuze

Voordat je begint met Big Data in je organisatie is het handig om te zorgen dat je architectuur aansluit op bestaande (BI) architectuur principes. Voor BI hebben bepaalde goeroes al bedacht hoe je BI generiek kan opzetten in verschillende omgevingen. De keuze hiervoor is afhankelijk van de complexiteit, omvang en variatie van de leverende systemen. Naarmate de organisatie Agile en flexibel wil zijn kiezen ze bijvoorbeeld sneller voor een Data Vault implementatie.

Vragen? We nemen vrijblijvend contact met je op.

Dit formulier is beschermd met reCAPTCHA van Google (Privacy Policy - Terms of Service)